Chuyến đến nội dung chính

Làm thế nào để tôi chuyển tiền từ ví vào tài khoản giao dịch thật của tôi?