Пригответе се да започнете

Вижте всички 7 статии

Инструменти за търговия

Свързване с търговска сметка

Графики

Сървър за търговската сметка

Парола за реална търговска сметка / демо сметка

Режим на нетиране